محوطه حیاط دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول
سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول
کتابخانه دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول
سالن مطالعه دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول
کارگاه کامپیوتردبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز دوره اول
نمازخانه دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
Image

اخبار تصویری مدرسه
 

Slider
اخبار دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز  همه اخبار
فعالیتهای فوق برنامه و معاونتها
رویدادها واطلاعیه های مدرسه